Warunki korzystania

Witamy w recenzjach kasyn i bonusach. Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z tej witryny.

Warunki korzystania

Korzystanie z Witryny

Treść tej witryny służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych ani zawodowych. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności, wiarygodności lub przydatności informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie do jakiegokolwiek celu.

Otrzymujesz ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną licencję na korzystanie z witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Nie możesz kopiować, reprodukować, publikować, rozpowszechniać, przesyłać ani tworzyć dzieł pochodnych jakiejkolwiek części witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie możesz używać żadnego oprogramowania do eksploracji danych, robotów, pająków ani podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych ani ramkować jakiejkolwiek części witryny.

Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z witryny do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Zgadzasz się również nie uzyskiwać dostępu ani nie próbować uzyskiwać dostępu do żadnych obszarów witryny, które nie są przeznaczone do publicznego dostępu.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Ta strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, produkty, usługi ani zasady tych witryn stron trzecich. Nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń na temat tych witryn. Uzyskujesz do nich dostęp na własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej witryny.

treści użytkownika

Możesz przesyłać treści do witryny, w tym między innymi komentarze, recenzje i oceny, z zastrzeżeniem niniejszych warunków użytkowania. Przesyłając zawartość do witryny, udzielasz nam niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego podlicencjonowaniu prawa do używania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania takich treści na całym świecie w dowolnych mediach oraz do używania imienia i nazwiska oraz innych informacji identyfikujących w związku z takimi treściami. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do treści, które przesyłasz, oraz że treść jest dokładna, nie jest zniesławiająca i nie narusza żadnych przepisów ani regulacji.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treści, które przesyłasz do witryny. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za nieodpowiednie lub naruszające niniejsze warunki użytkowania.

Własność intelektualna

Treść, projekt i układ tej witryny są naszą własnością i są chronione prawami własności intelektualnej. Nie możesz kopiować, reprodukować ani rozpowszechniać żadnych treści na tej stronie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Polityką prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe.

Zmiany w warunkach użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację nowych warunków.

Prawo

Niniejsze warunki użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem jurysdykcji, w której znajduje się strona.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków użytkowania, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Zapomniałem hasła